Czy ściany z płyt g-k są wytrzymałe?

Opis mocowania obciążeń na podstawie raportu z badań Instytutu Techniki Budowlanej Zakładu Lekkich Przegród i Przeszkleń nr NL-3879/A/LL-167/K/06.*

Przedstawione poniżej dane dotyczące montowania obciążeń na ściankach działowych dotyczą dwóch konstrukcji zestawionych w tabeli:

Ścianka działowa wykonana z materiałów i zgodnie z technologią montażu Siniat
typ konstrukcja rozstaw profili [mm] okładziny
1 Nida C50, U50 600 Nida Zwykła 1 x 12,5  
2 Nida C50, U50 600 Nida Zwykła 2 x 12,5

rys. 1. 1, 2, 3, 4 - numery punktów pomiarowych

rys. 2. Rozmieszczenie szafek i punktów pomiarowychPoszczególne typy ścian działowych obciążano mimośrodowo za pośrednictwem obciążników układanych w szafkach o wymiarach 70 x 60 x 35 cm, przymocowanych do ściany działowej za pośrednictwem dwóch kołków typu Molly.

Rozmieszczenie szafek i punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku po lewej.

Dopuszczalne ugięcie ściany wynosi H/500 = 6 mm, gdzie H jest wysokością ściany. Z uwagi na dużą sztywność przedmiotowych ścian przy obciążeniu mimośrodowym przyjęto, że warunkiem decydującym o wielkości granicznego obciążenia użytkowego jest nośność kołków, za pośrednictwem których szafki przytwierdza się do okładzin ścian.

rys. 3.  Model badawczy - zestawy sił: F - siła wyrywająca, V - siła ścinająca, W - siła wypadkowa, Q - obciążenie, b/s/g - wysokość/szerokość/głebokość szafki

Graniczne obciążenie użytkowe - jest to maksymalne obciążenie, które może być ułożone w szafce o wymiarach innych niż szafka wykorzystana w badaniach, pod warunkiem, że jej głębokość nie jest większa niż 35 cm, a długość nie jest większa niż 60 cm.

wykorzystanie płyt we wnętrzachGraniczne obciążenie użytkowe modelu badawczego – jest to graniczne obciążenie modelu badawczego ze współczynnikiem bezpieczeństwa 3.

Graniczne obciążenie modelu badawczego – jest to obciążenie ułożone w szafce o wymiarach 35 x 60 x 70 cm przymocowanej do okładzin ściany za pośrednictwem dwóch kołków w rozstawie co 60 cm, przy którym okładziny zostały zniszczone (np. przy zerwaniu ścianek) lub obciążenie, przy którym badanie zostało przerwane (np. przy częściowym wysunięciu kołka z okładzin).

Dopuszczalne obciążenie badawcze – jest to obciążenie przypadające na pojedynczy kołek utrzymujący obciążoną szafkę w okładzinie ściany, wyznaczone jako wypadkowa sił wyrywających i ścinających spowodowanych działaniem granicznego obciążenia modelu badawczego.

Mocowanie obciążeń

Zestawy sił ścinających i wyrywających (rys. 3) przypadających na pojedynczy kołek, które odpowiadają obciążeniom mimośrodowym, wyznacza się wg zależności:

kołek

Czy ściany z płyt g-k są wytrzymałe? - zdjęcie 6

gdzie:
Q - graniczne obciążenie badawcze
g = 0,35 m - głębokość pojedynczej szafki
b = 0,7 m - wysokość szafkiśruba z gwintem

Graniczne obciążenia użytkowe modelu badawczego ustalone na podstawie badań, wynoszą odpowiednio:
Q1 = 60/3 = 20 daN – dla ścian działowych z pojedynczą okładziną 1 x 12,5 NIDA Zwykła,
Q2 = 140/3 = 46,6 daN – dla ścian działowych z podwójną okładziną 2 x 12,5 NIDA Zwykła.

Oceń artykuł
4,75 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także