Czy warto ubezpieczać kredyt?


budowa domuUbezpieczenie od utraty pracy (stałego źródła dochodu)
Dotyczy osób zatrudnionych, jak i tych, które prowadzą działalność gospodarczą. Podobnie jak przy ubezpieczeniu na życie, wykupowane jest na rok lub dwa lata (w ramach odstąpienia przez bank od pobrania zwyczajowej prowizji za udzielenie kredytu). Po tym okresie bank nie wymaga już kontynuacji. – W przypadku zajścia powyższego zdarzenia ubezpieczyciel pokrywa do 12  miesięcznych rat kredytu, czyli przejmuje na siebie obciążenia związane z regulowaniem rat kredytu – mówi Grzegorz Jusiński z Credit House Polska. – W tym okresie klient ma czas na ponowne odzyskanie źródła dochodu. Ubezpieczenie to jest dość istotne z punktu widzenia jedynych żywicieli rodziny, ale i niepozbawione sensu w sytuacji, gdy dochody osiągają oboje małżonkowie.

W przypadku utraty pracy przez jednego z małżonków ubezpieczyciel przejmie spłatę części raty proporcjonalnie do wysokości dochodów małżonka w dochodach całego gospodarstwa domowego. Koszt takiego ubezpieczenia w pierwszym okresie zazwyczaj wynosi od 1,20 do 1,50 p.p. od kwoty kredytu w skali roku. Składka za pierwszy okres jest doliczana do kwoty kredytu. – Po upływie pierwszego założonego okresu ubezpieczenia istnieje możliwość jego kontynuacji ze składką miesięczną w granicach 5,5% do 6% liczonych od raty kredytu. Przy kredycie na 300 000 zaciąganego na 30 lat we frankach szwajcarskich i racie miesięcznej w wysokości około 1500 zł, miesięczny koszt wyniesie od 82,5 do 90 zł – twierdzą eksperci z CHP.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej
Oferowane jest w pakietach: rocznym, dwu- lub trzyletnim, z możliwością odnawiania. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego. – Za czynności życia prywatnego ubezpieczyciel uważa w szczególności czynności związane z opieką nad niepełnoletnimi dziećmi, użytkowaniem mieszkania, domu, garażu lub innej nieruchomości, posiadaniem zwierząt domowych oraz pasiek dla celów niehandlowych, rowerów i sprzętu pływającego, a także związane z uprawianiem sportu i użytkowaniem broni – tłumaczy Jusiński, CHP. – W porównaniu do dwóch poprzednio omawianych ubezpieczeń, OC ma raczej mały związek z bezpieczeństwem naszego kredytu hipotecznego. Jeżeli bank oferuje nam to ubezpieczenie w ramach zamiany swojej prowizji na koszt tego ubezpieczenia, to zawsze jest to dla nas dodatkowa korzyść – prowizja jest tylko kosztem i nie niesie za sobą żadnych korzyści dla klienta.

Ubezpieczenie „assistance”
Proponowane jest przez banki zazwyczaj na rok, z możliwością odnowienia. Przedmiotem tego ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów świadczeń w zakresie pomocy technicznej i medycznej w domu, będących następstwem zdarzenia losowego. – Ubezpieczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa kredytu jest raczej mało istotne – uważają eksperci Credit House Polska. – Jeżeli nie czujemy potrzeby ochrony jaką ze sobą niesie i mamy jeszcze za to płacić, to oczywiście nie ma to sensu. Jeżeli bank koszt tego ubezpieczenia zamienia za prowizję, którą i tak mielibyśmy zapłacić, to oczywiście warto, zawsze jest to dla nas w porównaniu do kosztu prowizji dodatkowa korzyść. Czasami bank sam w pierwszym roku pokrywa koszt tego ubezpieczenia dając klientowi produkt w ramach promocji gratis.
Co ubezpieczyciel może nam zaoferuje w ramach pomocy technicznej .

Korzystać, nie korzystać?
Większość ubezpieczeń ma charakter obowiązkowy lub do ich wykupienia jesteśmy niejako zmuszeni – albo poprzez sytuację finansową w jakiej się znajdujemy (np. ubezpieczenie kredytów denominowanych), albo jesteśmy „zachęcani” do ich wykupienia poprzez banki, bo jeśli nie, to…. prowizja będzie większa, a może marża kredytu ulegnie zwiększeniu. Trzeba pamiętać, jeśli ubezpieczenie jest proponowane w zamian za brak prowizji, że to dla nas, jako klienta, z reguły nie ma znaczenia, bo czy tak, czy tak zapłacić trzeba lub ubezpieczenie, lub prowizję. Należy tylko sprawdzić, czy po pierwszym okresie ubezpieczenia jego kontynuacja jest uzależniona od wyrażenia naszej zgody, czy jest automatyczna i jeśli nie chcemy kontynuować danego ubezpieczenia (zazwyczaj dotyczy to ubezpieczenia na życie i od utraty pracy), to musimy w odpowiednim czasie przed upływem pierwszego okresu ubezpieczenia złożyć odpowiednie oświadczenie woli o rezygnacji z jego kontynuacji. Zapisy takie powinny się znaleźć w umowie kredytowej lub dokumentach towarzyszących (np. regulamin).

umowa kredytowaJeśli natomiast niewykupienie ubezpieczenia skutkuje podwyższeniem marży, to należy dokładnie przeliczyć sobie (jeśli jesteśmy zdecydowani na ofertę tego banku), co nam się bardziej opłaca. Grzegorz Jusiński, Credit House Polska: – W tym przypadku obowiązuje żelazna zasada: im dłuższy okres spłaty kredytu zakładamy, tym ważniejsza jest dla nas wysokość marży banku i wtedy należy pomyśleć o wykupieniu takiego ubezpieczenia (gdyż jego koszt jednostkowy rozkłada się na dużo więcej rat). Jeśli jednak zamierzamy szybko spłacić kredyt, to warto przeliczyć, czy rzeczywiście wykupienie ubezpieczenia na pewno jest dla nas korzystne, bo spadek marży w krótkim okresie może nam nie zrekompensować kosztu ubezpieczenia.

 


Oceń artykuł
4,33 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz

Opracowanie: Marta Balcerowska

Źródło: Credit House Polska

Polecamy Ci również

Zobacz także