Nowocześnie, czysto i zgodnie z przepisami

0
Oczyszczalnie ścieków
Woda jest jednym z podstawowych elementów warunkujących rozwój gospodarczy, a to z kolei wiąże się ze zwiększonym jej zużyciem.

Woda jest jednym z podstawowych elementów warunkujących rozwój gospodarczy, a to z kolei wiąże się ze zwiększonym jej zużyciem. Woda po wykorzystaniu wraca do środowiska w postaci mniej lub bardziej zanieczyszczonej.

Gospodarka (turystyka, hodowla ryb, rolnictwo, czy wykorzystanie wody do celów przemysłowych) wymaga wód o dobrej jakości. W czasach przedindustrialnych naturalne procesy oczyszczania wystarczały do tego, aby woda znów była czysta. Obecnie jednak zwiększone zużycie wody oraz ładunek i skład zanieczyszczeń powoduje, że trzeba te naturalne procesy wspomagać.

Regulacje prawne w zakresie gospodarki wodnej, zwłaszcza oczyszczania ścieków, są coraz bardziej wymagające. Zarówno w Unii Europejskiej, jak i w naszym kraju. W tym roku wprowadzone zostanie całkowicie nowe prawo wodne, które jeszcze bardziej restrykcyjnie będzie traktowało ochronę wód powierzchniowych i podziemnych. Wprowadzono, miedzy innymi, opłaty za korzystanie z wody, w wysokości zależnej od ładunku odprowadzanych po wykorzystaniu wody oczyszczonych ścieków do środowiska

Od stycznia 2016 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800). Wprowadziło ono ważne zmiany dotyczące, m.in., przydomowych oczyszczalni ścieków. Najważniejsza zmianą jest zróżnicowanie wymaganej efektywności oczyszczania w zależności od lokalizacji, mówiąc fachowo od wielkości aglomeracji, w jakiej budujemy oczyszczalnię.

W miejscowościach do 15 tysięcy mieszkańców przy odprowadzaniu oczyszczonego ścieku do gruntu na swojej działce obowiązują poziomy oczyszczania takie, jak przed rokiem 2016. Dla takich obszarów rekomendujemy znane i dobrze działające oczyszczalnie typoszeregu FEL produkcji litewskiej firmy Feliksnavis.

W miejscowościach o wyższej liczbie mieszkańców obowiązuje wymóg bardzo dokładnego usuwania pierwiastków biogennych, czyli azotu i fosforu. Praktycznie do chwili obecnej żadna oczyszczalnia przydomowa nie spełniała tego wymogu. Od marca 2017 roku możemy zaoferować nową oczyszczalnię Firmy Feliksnavis typoszeregu FEL PN. Oczyszczalnia ta przebadana została w niemieckim laboratorium notyfikowanym i uzyskała certyfikat potwierdzający efektywność oczyszczania spełniającą najbardziej wyśrubowane normy cytowanego wcześniej rozporządzenia. Możemy zatem te oczyszczalnie polecać mieszkańcom aglomeracji nawet tych największych ponad 100 tys mieszkańców.

Podsumowując, mamy teraz w ofercie dla klientów indywidualnych dwie oczyszczalnie, jedną dobrze znaną FEL. Która może być stosowana na terenach do 15 tys. mieszkańców i nowość oczyszczalnię o podwyższonych poziomie usuwania biogenów typu FEL PN.

Nowe przepisy, o których wspominaliśmy na wstępie, dotyczyć będą nie tylko oczyszczalni przydomowych, ale też większych obiektów, takich jak oczyszczalnie lokalne czy komunalne. Operatorzy istniejących oczyszczalni, które będą miały problemy ze stabilnym osiągnięciem zakładanych parametrów oczyszczania, staną przed problemem – jak zapewnić zgodność z przepisami oraz obniżyć koszty eksploatacji w zarządzanych oczyszczalniach.

Nasza firma wyszła naprzeciw tym potrzebom. Oferujemy specjalne systemy filtrów biotechnologicznych, które pozostając w symbiotycznej interakcji z otaczającym je środowiskiem i krajobrazem, będą służyły ograniczeniu dopływu ładunków zanieczyszczeń biogennych i mikrozanieczyszczeń do systemów rzecznych  oraz będą stanowiły narzędzia dla zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi. Filtry te powstały we współpracy z Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii  UNESCO.

Filtr biotechnologiczny jest urządzeniem modułowym, gdzie we wspólnej obudowie znajdują się kasetowe wymienne wkłady filtracyjne. Przeznaczony jest do doczyszczania wstępnie podczyszczonych lub oczyszczonych ścieków, oraz do usuwania z nich pierwiastków biogennych odpowiedzialnych za procesy eutrofizacji. Może być także zastosowany do usuwania z wód płynących (małych cieków do IV rzędu) pierwiastków biogennych i zanieczyszczeń pochodzenia organicznego (ścieki komunalne i rolnicze).

Opracowane filtry posiadają dwie bardzo ważne cechy różniące je od innych tego typu rozwiązań: kilka rodzajów materiałów filtracyjnych (kombinacja substratu organiczno – geochemicznego i odpowiednich mikroorganizmów) oraz to, że umieszczone są w standardowych obudowach, które z kolei można w zależności od potrzeb konfigurować w urządzeniach filtrujących.

Filtry mają zastosowanie, m.in., jako element oczyszczania ścieków  w obiektach sezonowych, filtry III stopnia do oczyszczalni komunalnych, filtry do istniejących oczyszczalni lokalnych i przydomowych, oczyszczanie wody w oczkach wodnych i małych stawach

Nasza firma oferuje usługi kompleksowe od bezpłatnej wizyty na działce i wyceny inwestycji poprzez przygotowanie niezbędnych dokumentów i  uzyskanie pozwoleń,  przeprowadzenie inwestycji, uruchomienie oczyszczalni i przeszkolenie jej wściela po serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.
Zielone Oczyszczalnie
ul. Brzeźna 5
98-100 Łask

telefon: +48 600 637 800
e-mail: biuro@zieloneoczyszczalnie.pl
www.zielone-oczyszczalnie.pl

Oceń artykuł
0,00 / 0 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Więcej na ten temat:

Źródło: Interbud

Polecamy Ci również

Zobacz także