Poddasze do adaptacji

Adaptacja strychu na cele mieszkalne bywa jedyną szansą na własny kąt. Wśród całego  szeregu działań budowlanych, które trzeba wykonać, nie należy zapominać o kwestiach instalacji. Ich wykonanie i przebieg musi być zgodny z prawem, a poza tym trzeba je dostosować do istniejących warunków.

poddasze użytkoweNa poddasze trzeba doprowadzić instalację grzewczą, wodno - kanalizacyjną, elektryczną oraz zadbać o prawidłową wentylację. Sposób zagospodarowania poddasza będzie zależał od rozmieszczenia pionów grzewczych, wodnych i kanalizacyjnych - są to instalacje "sztywne", które muszą być prowadzone przy zachowaniu dość surowych zasad.

Zgłoszenia, pozwolenia...
Adaptacja strychu  na cele mieszkalne wymaga pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń. Jeśli w ramach adaptacji będzie konieczna przeróbka instalacji gazowej, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Jeśli budynek znajduje się na terenie objętym ochroną konserwatorską albo jest wpisany do rejestru zabytków, uzyskane pozwolenie na budowę wymaga uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Wydanie decyzji zabiera około dwóch tygodni do miesiąca. Zazwyczaj z pracami remontowymi trzeba się wstrzymać ok. miesiąca od złożenia wniosku (zgłoszenia) - decyzja urzędowa musi się uprawomocnić.

Alternative content


Wentylacja zaadaptowanych pomieszczeń

Wentylacja jest zagadnieniem z pogranicza budownictwa i instalacji. Poddasze musi być wentylowane - dotyczy to każdego pomieszczenia, a nie tylko - jak w przypadku tradycyjnych pomieszczeń mieszkalnych - kuchni, łazienki i pomieszczeń technicznych. Każde pomieszczenie powinno więc mieć własny pion wentylacyjny. Wybudowanie takiego pionu może być zagadnieniem trudnym ze względu na następujące wymogi:

  • przewód wentylacyjny musi mieć przekrój co najmniej 0,016 m², przewód okrągły musi mieć średnicę co najmniej 0,11m;
  • odległość między górną krawędzią wlotu otworu wentylacyjnego a dolną krawędzią wylotu komina musi wynosić 2 m. Na poddaszu jest to warunek bardzo trudny do spełnienia. Jednak prawo pozostawia możliwość wykorzystania rozwiązań wentylacji mechanicznej  tam, gdzie wykonanie zgodnej z przepisami wentylacji grawitacyjnej jest trudne lub niewykonalne. Można zastosować następujące rozwiązania:
  • wentylacja nawiewno-wywiewna. Elementami tej wentylacji są urządzenia nawiewające powietrze - nawiewniki, wentylatory kanałowe (mogą być zamontowane w dachu, ścianie lub oknie) oraz urządzenia odprowadzające zużyte powietrze (odciągi, kratki wyciągowe);
  • rekuperatory (centrale wentylacyjne) - wymienniki ciepła, które nagrzewają zimne powietrze z zewnątrz, wykorzystując do tego celu zużyte ciepłe powietrze, które za pomocą specjalnych przewodów zbierają z wnętrza pomieszczenia. Konstrukcja urządzenia pozwala na skuteczną wymianę ciepła, a przy okazji zmniejsza straty ciepła.W przypadku dachu o konstrukcji jętkowej lub płatwiowo-kleszczowej, rekuperator doskonale zmieści się nad jętkami lub krokwiami; a w przypadku dachu krokwiowego - konieczne będzie wydzielenie pomieszczenia technicznego przeznaczonego na centralę.

mieszkanie na poddaszuOgrzewanie
Należy zdecydować, w jaki sposób będzie ogrzewane pomieszczenie:

  • jeśli chcemy się podłączyć do istniejącej instalacji grzewczej, trzeba sprawdzić, czy moc kotła jest wystarczająca, by ogrzać dodatkowe pomieszczenia;
  • jeśli ma być zainstalowany dodatkowy kocioł, należy zapewnić wentylację i odprowadzanie spalin oraz wydzielić pomieszczenie na kotłownię;
  • w przypadku kotła gazowego trzeba sprawdzić, czy warunki techniczne doprowadzenia gazu do domu pozwolą na zainstalowanie dodatkowego urządzenia. Jeśli moc kotła nie przekroczy 21 kW (a jest to możliwe dla ogrzewania niewielkiej przestrzeni), spaliny można odprowadzać rurą poziomą przez ścianę zewnętrzną. Pamiętajmy też, że ingerencja w instalację gazową wymaga pozwolenia na remont; w przypadku kotła elektrycznego, należy sprawdzić czy przydzielona moc przyłączeniowa jest odpowiednia i czy nie wymaga on zasilania prądem trójfazowym (w domu może być instalacja prądu jednofazowego).

Oceń artykuł
4,00 / 4 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz
Polecamy Ci również

Zobacz także