Pozwolenie na budowę domu

Przed rozpoczęciem budowy domu trzeba poświęcić dużo czasu na zgromadzenie i uzyskanie niezbędnych pozwoleń i dokumentów. Zwykle trwa to kilka miesięcy. Dlatego jeżeli planujemy rozpocząć budowę swojego domu z początkiem wiosny, lepiej zacznijmy załatwiać formalności już jesienią.

budowa domuPodstawowym obowiązkiem inwestora jest zdobycie pozwolenia na budowę. Jest to decyzja administracyjna wymagana przy budowie domu jednorodzinnego i zezwalająca na rozpoczęcie prac budowlanych.

Pierwszym krokiem do zdobycia pozwolenia na budowę jest wizyta w Wydziale Architektury Urzędu Gminy, gdzie trzeba sprawdzić czy nasza działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Większość gmin nie ma jednak miejscowych planów zagospodarowania terenu. W takim przypadku trzeba uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i dołączyć ją do wniosku o pozwolenie na budowę.

Wniosek o pozwolenie na budowę składa się w starostwie właściwym dla miejsca położenia nieruchomości. W specjalnym formularzu należy wskazać dane inwestora, opisać rodzaj inwestycji budowlanej, podać adres planowanej budowy domu jednorodzinnego i numer działki ewidencyjnej.

Do wniosku o pozwolenie na budowę domu należy dołączyć:

  • Projekt budowlany (4 egzemplarze) wraz z opiniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami,
  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • Ważną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli wynika to z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • Inne dokumenty wymagane przez organ w związku ze specyfiką budowy.

Projekt budowlany, oprócz projektu architektoniczno-budowlanego, powinien zawierać także: plan zagospodarowania działki, zapewnienie dostawy wszystkich mediów, które znajdują się przy działce, zapewnienie odbioru ścieków, warunki przyłączenia mediów do sieci, decyzje o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej, uzgodnienia włączenia do drogi i jeszcze kilka innych uzgodnień, jeśli będą one wynikać z zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o WZiZT.

budowa dachuStarosta, organ właściwy do wydania decyzji o pozwolenie na budowę, powinien w ciągu 2 miesięcy wydać pozytywną decyzję. Jest to możliwe, gdy inwestor spełnia wszystkie wymogi. Termin ten jest wskazany w art. 35 ust. 6 ustawy Prawo Budowlane. Jeśli starosta nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w ciągu 65 dni nałożona zostaje na niego kara w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Kara ta stanowi dochód skarbu państwa. Jeżeli budowa domu nie zostanie rozpoczęta przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja ta staje się ostateczna, decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa. Niestety często okres oczekiwania na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę jest dłuższy niż dwa miesiące. Najczęściej dotyczy to sytuacji, gdy działka znajduje się pod obserwacją archeologiczną, wtedy czas oczekiwania na decyzję o pozwoleniu na budowę może wydłużyć się o dodatkowe 30 dni. Ale bywają też przypadki, że wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę przedłuża się z powodu dużej ilości złożonych wniosków i ograniczonych „mocy przerobowych” w urzędzie.

Oceń artykuł
5,00 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Marta Balcerowska

Źródło: ES Polska

Zdjęcia: Redakcja

Polecamy Ci również

Zobacz także