TOP 10 paragrafów na uciążliwego sąsiada

0
TOP 10 paragrafów na uciążliwego sąsiada

Co zrobić z sąsiadem, który za głośno słucha muzyki? Rozmowy nie pomagają, a administracja rozkłada ręce? Te paragrafy mogą Ci się przydać.

Wolnoć, Tomku, w swoim domku. Wielu lokatorów wychodzi z przeświadczenia, że w swoich m4 mogą robić co im się żywnie podoba. Przepisy prawne stanowią jednak coś innego. Gdy działania sąsiada są uciążliwe i wpływają bezpośrednio na współmieszkańców, mają oni prawo wnioskować o interwencję do służb, nawet jeśli sprawa dotyczy korzystania z własnościowego mieszkania. 

Paragraf na sąsiada

Kodeks wykroczeń Art. 51. § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Anna Skibicka
Paragraf na sąsiada

Kodeks cywilny Art. 144. Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno- -gospodarcz

Anna Skibicka
Paragraf na sąsiada

Kodeks karny Art. 212. § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub na

Anna Skibicka
Paragraf na sąsiada

Kodeks karny Art. 216. § 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Anna Skibicka
Paragraf na sąsiada

Kodeks wykroczeń Art. 145 Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany

Anna Skibicka
Paragraf na sąsiada

Kodeks cywilny Art. 144. Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno- -gospodarcz

Anna Skibicka
Paragraf na sąsiada

Kodeks wykroczeń Art. 150. § 1. Kto uszkadza nienależący do niego ogród warzywny, owocowy lub kwiatowy, drzewo owocowe lub krzew owocowy, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 złotych.

Anna Skibicka
Paragraf na sąsiada

Kodeks wykroczeń Art. 51. § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Anna Skibicka
Paragraf na sąsiada

Tą kwestię reguluję uchwała rady gminy, dla której podstawą prawną jest art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Anna Skibicka
Paragraf na sąsiada

Kodeks wykroczeń Art. 51. § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Anna Skibicka
Oceń artykuł
5,00 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Więcej na ten temat:

,

Autor: Anna Skibicka

Polecamy Ci również

Zobacz także