Ulga odsetkowa czy refinansowanie kredytu hipotecznego?

dom podczas budowyCzy zakup domu w budowie uprawnia do skorzystania z ulgi? A jeśli rodzice nabyli mieszkanie i wzięli kredyt, a teraz przepisali mieszkanie i kredyt na dzieci, to czy ulga jest kontynuowana?

A co, jeśli środki na spłatę kredytu uzyskaliśmy ze sprzedaży poprzedniej nieruchomości – czy możemy skorzystać z jednej i drugiej „ulgi”? Tysiąc pytań ciśnie się na usta, bo i sumy, o których mówimy – niebagatelne. Co nam się bardziej opłaca? Kto z nas pamięta czasy, kiedy w ramach tzw. dużej ulgi mieszkaniowej mogliśmy liczyć na znaczne odpisy podatkowe od zakupionego na rynku pierwotnym mieszkania. Był to porządny zastrzyk gotówki, którą można było przeznaczyć chociażby na wykończenie nabywanego mieszkania.

Dobre czasy skończyły się 31 grudnia 2001 roku wraz ze zniesieniem ulgi podatkowej – ustawodawca na otarcie łez wprowadził ulgę odsetkową, pozwalającą na odliczanie odsetek od zaciąganych kredytów (pożyczek) przeznaczonych na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, czyli:

  • budowę budynku mieszkalnego,
  • wniesienie wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej lub zapłaty ceny nabycia u dewelopera w związku z nabyciem nowo budowanego lokalu (dotyczy to również nieruchomości nabywanych od gminy albo od osoby, która wybudowała budynek w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą),
  • rozbudowę istniejącego lokalu mieszkalnego bądź przystosowanie innego lokalu do potrzeb mieszkalnych (np. adaptacja strychu), pod warunkiem uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego w rozumieniu przepisów prawa.

Można by pomyśleć, że w sumie to jest to samo, a nawet lepiej, tylko pieniądze będziemy odzyskiwać w dłuższym czasie. Niestety, nie odzyskamy wszystkich odsetek, gdyż jest ustawiony górny limit kredytu, od którego możemy je odliczać. Co roku jest to inna kwota podawana w obwieszczeniu Ministra Finansów. I tak, w roku 2007 mogliśmy odliczyć odsetki od kredytu nie wyższego niż 189 000 PLN, a w 2008 roku będziemy mogli odliczyć odsetki od kredytu w wysokości nie wyższej niż 212 870 PLN. Biorąc pod uwagę obecne ceny mieszkań, trzeba uznać, iż podane kwoty dalece odbiegają od nawet średniej kwoty kredytu, czyli około 300 000PLN (dla dużych miast).
Dodatkowo ulga ta zaliczana jest do tych odliczanych od dochodu, tzn. kwota wyliczonych odsetek pomniejsza podstawę opodatkowania, czyli jeśli odsetki, jakie mogliśmy odliczyć w 2007 roku, wyniosły 9 200 PLN, to tak naprawdę otrzymamy zwrot w wysokości około 1750 PLN (jeśli rozliczamy się w pierwszym progu podatkowym wg stawki 19%).

Dla kogo ta ulga?
Ulga ta obejmuje podatników, którzy w okresie od 1.01.2002 do 31.12.2006 podpisali z bankiem umowę kredytu przeznaczonego na zrealizowanie wyżej wymienionych celów.  Osoby chcące skorzystać z tej ulgi musiały spełnić jeszcze jeden warunek, a mianowicie nabyć lokal mieszkalny (podpisać akt notarialny umowy sprzedaży) lub zakończyć prace modernizacyjne i uzyskać zaświadczenie o samodzielności lokalu w ciągu trzech lat liczonych od końca roku, w którym zostało wydane pozwolenie na budowę. Czas trwania ulgi pokrywa się z terminem spłaty kredytu,  jednak ulga nie może być kontynuowana, zgodnie z ustawą po 31.12.2027 r., nawet jeśli ostateczny termin spłaty kredytu wypada po tej dacie (jeśli np. zaciągnęliśmy kredyt w 2005 r. na 30 lat, to możemy odliczać odsetki nie do końca trwania umowy, czyli do 2035 r., ale do granicznej daty przewidzianej w ustawie: 31.12.2027).

Prosta ulga mieszkaniowa została skomplikowana, gdyż zaczęły się pytania: czy zakup domu w budowie uprawnia do skorzystania z ulgi? A jeśli rodzice nabyli mieszkanie i wzięli kredyt, a teraz przepisali mieszkanie i kredyt na dzieci, to czy dzieci mogą kontynuować ulgę? A jeśli środki na spłatę tego kredytu uzyskaliśmy ze sprzedaży poprzedniej nieruchomości (którą sprzedaliśmy przed upływem 5 lat od momentu zakupu), to czy możemy skorzystać z jednej i drugiej „ulgi”? I wiele, wiele innych wątpliwości, także tych związanych z wejściem Polski do UE.

A może refinansować?
Ważną rzeczą okazuje się również sytuacja, kiedy zaciągany kredyt hipoteczny chcemy refinansować w innym banku, bo dotychczasowe warunki przestały nam odpowiadać. Ostatnie interpretacje izb skarbowych i samego Ministerstwa Finansów nie pozostawiają złudzeń – refinansowanie kredytu hipotecznego pozbawia nas ulgi związanej z odliczaniem wydatków na spłatę odsetek od kredytu. Co w związku z tym powinniśmy zrobić – nadal korzystać z ulgi i spłacać dotychczasowy kredyt, czy też refinansować kredyt i w związku z tym stracić prawo do ulgi?

 

Oceń artykuł
4,50 / 2 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także