Zapytanie ofertowe

aereco wentylacja sp. z o.o.

Producenci / Importerzy, Firmy handlowe / dystrybutorzy

ul. Dobra 13, Łomna Las, 05-152 Czosnów, mazowieckie

aereco wentylacja sp. z o.o.
Oceń firmę
3,88 / 17 głosów
Dodany 05.10.2009, 15:20
Oferta Opis Galeria

Wentylacja aereco HIGRO do domów jednorodzinnych

Systemy wentylacji naturalnej i mechanicznej do mieszkań i domów, które samoczynnie reagują na zmieniające się warunki wewnętrzne, uzależniając wielkość przepływu powietrza od poziomu wilgotności [EMM nawiewniki higrosterowane standardowe i EHA higrosterowane z wytłumieniem akustycznym, BXC kratki higrosterowane wyciągowe i GHN wywiewne, VAM i V4A wentylatory wyciągowe centralne].

Opis systemu aereco do domu jednorodzinnego
Wentylacja w domu jest stałą zorganizowaną wymianą powietrza. Aby działała prawidłowo, musimy stale zapewniać doprowadzenie, przepływ oraz usuwanie powietrza. Niezbędna jest ona dla zdrowia, komfortu i bezpieczeństwa osób przebywających w pomieszczeniach, jak również dla ochrony samych pomieszczeń przed niekorzystnym wpływem nadmiernej wilgoci. Pełni w naszym życiu taką samą rolę jak właściwe oświetlenie czy komfortowe ogrzewanie.
Możemy rozróżnić dwa podstawowe rodzaje wentylacji: naturalną i mechaniczną.
Wentylacja naturalna - jej działanie zależne jest od różnicy temperatur pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem domu oraz naporu wiatru na budynek.
Wentylacja mechaniczna - siłą napędową w tym systemie jest wentylator, który stale wymusza przepływ powietrza.
Oprócz tego istnieją jeszcze inne rodzaje, m.in. wentylacja hybrydowa i rekuperacja.

Dlaczego higrosterowanie - określenie potrzeb wentylacyjnych
W wyniku działań człowieka wytwarzane są zanieczyszczenia, tj. para wodna oraz dwutlenek węgla. Jeden człowiek w ciągu godziny emituje 50 g pary wodnej oraz 19 litrów CO2. Dla przykładu
czteroosobowa rodzina może w ciągu dnia „wyprodukować” aż 15 litrów pary w domu. Zatem zarówno para wodna, jak i dwutlenek węgla mogą być czynnikami, które skutecznie sterować mogą układem wentylacji.

zdjęcie 1Zasady i zastosowanie wentylacji higrosterowanej
Zgodnie z zasadami wentylacji powietrze doprowadzane jest do pomieszczeń „czystych”: pokojów dziennych i dziecięcych, sypialni, gabinetów i kuchni, a usuwane w pomieszczeniach „brudnych”: łazienkach, w.c. i kuchniach czy garderobach. Doprowadzenie powietrza odbywa się za pomocą nawiewników higrosterowanych, czyli urządzeń zamontowanych w oknach (nawiewniki EMM lub EHA) lub ścianach (nawiewniki EHT), wprowadzających odpowiednią ilość powietrza bezpośrednio z zewnątrz do pomieszczeń mieszkalnych, biurowych lub kuchni. Są one umieszczane tylko w górnej części okna, kasety rolet nad oknem lub obok okna w ścianie - zgodnie z Polską Normą o wentylacji (PN-83/B-03430 zmiana AZ3). Nawiewniki higrosterowane zostały tak skonstruowane, aby wpływ zimnego powietrza w okresie zimowym następował w górnej części pomieszczenia, gdzie gromadzi się powietrze cieplejsze. Dzięki temu mamy uczucie, że przez pomieszczenia przepływa powietrze o temperaturze pokojowej. Wywiew z pomieszczeń za pomocą kratek higrosterowanych (GHN lub BXC) dodatkowo ogranicza straty ciepła oraz ukierunkowuje strumień powietrza do odpowiedniego pomieszczenia.
Elementem sterującym w tych urządzeniach jest czujnik zbudowany z 8 taśm poliamidowych w przypadku nawiewników i 16 warstw w przypadku kratek. Pomiar poziomu wilgotności względnej powietrza, uwzględniający współczynnik temperatury, wykonywany jest w sposób ciągły. Czujnik ten jest również napędem urządzeń, co pozwala na ciche i bezobsługowe sterowanie przepływem powietrza, gwarantując jednocześnie optymalne warunki higieniczne oraz energooszczędność.

Korzyści wynikające z zastosowania wentylacji higrosterowanej

schemat wentylacji higrosterowanej

  • Prostota użytkowania: układ wentylacji higrosterowanej nie wymaga regulacji przez użytkownika oprócz prawidłowej konserwacji.
  • Zabezpieczenie ścian przez kondesacją pary wodnej: w mieszkaniach wyposażonych w instalację wentylacji higrosterowanej nie występuje zjawisko wykraplania się wody na zimnych powierzchniach ścian zewnętrznych (przy prawidłowym wywiewie z przewodów wentylacyjnych).
  • Łatwość montażu w istniejących pomieszczeniach: praktycznie w każdym oknie PVC i nowoczesnym drewnianym istnieje możliwość instalacji nawiewników przez certyfikowanych montażystów, montaż kratek higrosterowanych również nie powinna przysporzyć problemu zarówno dla instalatorów jak i dla wprawnych użytkowników mieszkań.
  • Większa kontrola strat ciepła - energooszczędność: zastosowanie systemu higrosterowanego w zależności od układu domu lub mieszkania, jego szczelności na przenikanie powietrza, rodzaju istniejącej wentylacji oraz danych odniesienia pozwala zaoszczędzić od 27% do 57% energii związanej ze stratami ciepła wydatkowanymi na podgrzanie powietrza wentylacyjnego (wg Aprobaty Technicznej wydanej we Francji przez CSTB, potwierdzone badaniami monitoringowymi przeprowadzonymi w Paryżu w 2009 roku).

Wentylacja mechaniczna higrosterowana w projektowanych lub nowobudowanych domach
Wentylacja mechaniczna centralna kontrolowana - system zbiorczy dla budynków jednorodzinnych.
W układzie wentylacji domów jednorodzinnych wentylator znajduje się bezpośrednio wewnątrz (montaż na poddaszu, w przestrzeni sufitu podwieszonego, w szafie, na ścianie). Podobnie jak
w wentylacji naturalnejzdjęcie 3 powietrze doprowadzane jest do pokoi przez higrosterowane nawiewniki. Kratki higrosterowane lub z czujnikiem ruchu dostosowują ilość przepływającego powietrza do bieżących potrzeb pomieszczenia. Różnica polega na tym,
że w tym przypadku wentylator wytwarza podciśnienie, które umożliwia wymianę powietrza niezależnie od warunków zewnętrznych. W porównaniu do wentylacji naturalnej otrzymujemy prosty, skuteczny i energooszczędny system wentylacji, który nie wymaga stawiania kosztownych przewodów wentylacyjnych oraz zamiast kilku przebić przez dach mamy tylko jedną wyrzutnię.

Elementy wchodzące w skład układów wentylacji higrosterowanej:

Nawiewniki higrosterowane
Okienne - EMM;  EHA
Ścienne - EHT

EMM – nawiewnik okienny higrosterowany. Zapewnia dopływ powietrza w zależności od wilgotności względnej w pomieszczeniu. EHA – nawiewnik higrosterowany akustyczny. Wysoka ochrona przed hałasem zewnętrznym. Izolacyjność akustyczna do 42 dB.nawiewnik EHT

kratka GHN

Nawiewniki ciśnieniowe
Okienne - EFR
Ścienne - EFT

Kratki wentylacyjne
GHN - kratka do wentylacji grawitacyjnej
BXC - kratka do wentylacji mechanicznej

Wentylatory
V4A - cichy centralny wentylator wyciągowy o płaskiej konstrukcji (wysokość tylko 21,9 cm, pozostałe wymiary 45 x 45 cm), przepływ max. 160 m³/h, spręż 100 Pa, możliwość podłączenia do 4 przewodów Ø100 lub Ø125, króciec wywiewny Ø125, akustyka < 36 dB, zużycie prądu przy 80 m³/h - 25 W.    

VPH2 - centralny wentylator wyciągowy do montażu na poddaszu, przepływ max. 250 m³/h, spręż 110 Pa, możliwość podłączenia 2 przewodów Ø125 i 4 przewodów Ø80, króciec wywiewny Ø125, akustyka < 51 dB, zużycie prądu przy 200 m³/h - 35W lub 15W w wersji micro-watt.

VAM - cichy centralny wentylator wyciągowy o płaskiej konstrukcji (wysokość tylko 24 cm, pozostałe wymiary 48 x 48 cm), przepływ max. 300 m³/h, spręż 130 Pa, możliwość podłączenia do 7 przewodów Ø125, króciec wywiewny Ø125, akustyka < 33 dB, zużycie prądu przy 100 m³/h - 23 W, przy 200 m³/h - 44W.

V2A – wentylator akustyczny dla mieszkań. Zapewnia cichą i skuteczną wymianę powietrza w 1 do 2 pomieszczeń. Zużycie energii do 11 W.VAM – wentylator akustyczny do domów i mieszkań. Niewielkie rozmiary ułatwiają montaż. Szumy własne tylko 33 dB.V4A – wentylator akustyczny. Zapewnia cichą i skuteczną wymianę powietrza w domu jednorodzinnym. Zużycie energii do 25 W!

Hybrydowa wentylacja aereco VBP

System wentylacji zbiorczej dla budynków wielorodzinnych oparty na elementach wentylacji HIGRO, wzbogacony o nowatorską niskociśnieniową nasadę kominową VBP, która uniezależnia działanie wentylacji w budynkach od warunków zewnętrznych [EMM nawiewniki higrosterowane standardowe
i EHA higrosterowane z wytłumieniem akustycznym, BXL kratki higrosterowane wyciągowe, VBP nasada kominowa].

Mechaniczna wentylacja aereco VCR

System wentylacji mechanicznej zbiorczej do mieszkań oraz obiektów użyteczności publicznej, który samoczynnie reaguje na zmieniające się warunki wewnętrzne, uzależniając wielkość przepływu powietrza od poziomu wilgotności [EMM nawiewniki higrosterowane standardowe i EHA higrosterowane z wytłumieniem akustycznym, BXL i BXC kratki higrosterowane wyciągowe, VCR.SE i VCR.LE wentylatory wyciągowe zbiorcze].

BXC CO2 - kratka wielofunkcyjnaBXC CO2 - kratka wielofunkcyjna. Pozwala utrzymać odpowiedni poziom dwutlenku węgla w pomieszczeniu.

BXC - wielofunkcyjna kratka wyciągowa. Steruje wymianą powietrza w zależności od wilgotności pomieszczeń i/lub ruchu.

Mechaniczna wentylacja aereco A1RC

System wentylacji mechanicznej zbiorczej do mieszkań, domów i obiektów użyteczności publicznej, który samoczynnie reaguje na zmieniające się warunki wewnętrzne uzależniając wielkość przepływu powietrza od poziomu wilgotności [EMM nawiewniki higrosterowane standardowe i EHA higrosterowane z wytłumieniem akustycznym, BXL i BXC kratki higrosterowane wyciągowe, LINEO.HB wentylatory].

 

 

 


Firma aereco powstała we Francji w 1983 roku w celu wdrożenia do produkcji opracowanego
i opatentowanego przez założycieli systemu wentylacji higrosterowanej. Obecnie każdego roku
w fabryce w Marne-la-Vallee we Francji jest produkowanych ponad dwa miliony różnego rodzaju elementów wentylacyjnych aereco, a firma wciąż wprowadza nowe innowacyjne produkty: nasady hybrydowe, produkty optosterowane, kratki sterowane poziomem dwutlenku węgla itp. Firma posiada oddziały i dystrybutorów w Europie, Azji i Ameryce Północnej.

Firma aereco w Polsce od 1999 roku prowadzi profesjonalną obsługę klientów indywidualnych
i instytucjonalnych. Doradcy pracujący w ośmiu biurach regionalnych aereco (Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Poznań, Warszawa, Wrocław) udzielają porad technicznych na każdym etapie inwestorskim: projektowania, montażu i instalacji, rozruchu, eksploatacji.

Higrosterowana wentylacja aereco znajduje zastosowanie w budynkach jednorodzinnych
i wielorodzinnych oraz obiektach użyteczności publicznej. Oferowane przez
aereco wentylacja sp. z o.o. urządzenia i systemy zabezpieczają potrzeby skutecznej i efektywnej energetycznie wentylacji zarówno w nowych jak i modernizowanych budynkach.

Skuteczne i energooszczędne produkty i systemy aereco są rekomendowane przez ITB oraz NAPE.

 

 Nawiewnik aereco Nawiewnik aereco Nawiewnik cisnieniowy EFR wentylator V4A wentylator V4A z obudową
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również
NEW DESIGN

Producenci / Importerzy

Adres Opis

Roty 13

04-447 Warszawa

mazowieckie

Witam, Jestem projektantką ozdób do domu i dekoracji. Chce…

Cellaio - półki na książki

Producenci / Importerzy

Adres Opis

Wittiga 2/14

03-188 Warszawa

mazowieckie

Półki Cellaio są niezwykle wytrzymałe na obciążenia (ok 100 kg/mb…

Adres Opis

Szczęsna 15 lok. 2

Grodzisk Mazowiecki 05-825

mazowieckie

Haiko Sp. z o.o. jest Partnerem Handlowym firmy Hormann. Dla naszych…

Zobacz zdjęcia według koloru

Zobacz także